Projekt nowelizacji ustawy zakłada wprowadzenie, jako podstawowej reguły, obowiązku sporządzania rocznego obliczenia podatku przez płatnika z urzędu – bez konieczności wcześniejszego składania wniosku przez podatnika w tej sprawie. Pracownik, który zechce się sam rozliczyć z urzędem skarbowym, zachowa nadal tę możliwość, musi jednak zawiadomić o tym płatnika w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Jedną z ważnych propozycji jest możliwość rozliczania przez płatnika w PIT-40 niektórych ulg podatkowych. Płatnik dokonujący rocznego obliczenia podatku – na wniosek podatnika wyrażony w oświadczeniu – będzie mógł uwzględnić w tym rozliczeniu odliczenie od dochodu ulgi internetowej i od podatku ulgi na dzieci. Projekt nowelizacji przewiduje również, aby w składanym oświadczeniu podatnik mógł wskazywać organizację pożytku publicznego, na rzecz której ma być przekazany 1 proc. należnego podatku. W rocznym obliczeniu podatku płatnik przekaże do urzędu podatkowego informacje podane przez podatnika, a organ podatkowy zwróci nadpłatę, na ogólnych zasadach. Za błędy w rocznym obliczeniu podatku, niezawinione przez podatnika, będzie odpowiadał płatnik. Ponadto ministerstwo finansów proponuje, aby organy rentowe przekazywały roczne obliczenie podatku sporządzone na drukach PIT-40 i PIT-11A na nośnikach cyfrowych.