W pierwszym, z zaplanowanych na konferencji paneli udział wezmą osoby będące ofiarami takich błędów oraz pełnomocnicy ich reprezentujący. Jego moderatorem będzie red. Janina Paradowska z „Polityki“, a w dyskusji udział wezmą: adw. Jacek Dubois, prof. Jan Widacki, Emil Wąsacz, Zbigniew Pachla, Grzegorz Ślak, Marcin Wątrobiński (prawnik występujący w sprawie Bestcom)
Drugi panel dotyczyć będzie różnych modeli odpowiedzialności za błędy organów wymiaru sprawiedliwości - odpowiedzialności karnej, cywilnej oraz służbowej i dyscyplinarnej. Dyskusję poprowadzi dr Adam Bodnar z Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UW, a jej uczestnikami będą: docent Hanna Gajewska-Kraczkowska, Instytut Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UW, docent Zbigniew Banaszczyk, Instytut Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UW oraz dr Karolina Kremens, Katedra Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i sędzia Katarzyna Gonera, Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa.
W ostatnim panelu, w którym wybitni teoretycy oraz praktycy prawa przeanalizują główne kierunki zmian w systemie odpowiedzialności za błędy sędziów i prokuratorów, moderatorem będzie prof. Mirosław Wyrzykowski, kierownik Zakładu Praw Człowieka Wydziału Praw Człowieka i Administracji UW. Uczestnicy panelu to:  prof. Leszek Kubicki, Redaktor Naczelny „Państwa i Prawa“, Minister Sprawiedliwości w latach 1996-1997, prof. Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku; Instytut Nauk Prawnych PAN adw. Mikołaj Pietrzak, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie
Adwokackiej, sędzia Wiesław Kozielewicz, Izba Karna Sądu Najwyższego, dr Michał Gabriel-Węglowski, prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku delegowany do Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku.
.
Konferencja odbędzie się 23 października 2012 r. w godz. 10.00-17.00 w sali 316 Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 56/66).
R.S.V.P. do 20 października 2012 r. a.bodnar@wpia.uw.edu.pl