Osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez tego komornika. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Ministra Sprawiedliwości w terminie 1 miesiąca od daty 19 maja 2014 r.

Informacja pochodzi z obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z 25 kwietnia 2014 r.

Źródło: www.rcl.gov.pl,