W niektórych państwach członkowskich statut SE cieszy się dużą popularnością, ale w innych w ogóle się nie przyjął. Aby ustalić, czy w przepisach dotyczących statutu SE należy wprowadzić zmiany, Komisja Europejska rozpoczęła konsultację społeczną. Dzięki przeglądowi statutu SE Komisja zamierza doprowadzić do szerszego wykorzystania tego rozwiązania w całej Unii Europejskiej.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, Michel Barnier, powiedział: „Konsultacja społeczna to świetna okazja, aby sprawdzić, jak statut spółki europejskiej – zwany statutem SE - działa w praktyce, pięć lat po jego wprowadzeniu. Jestem przekonany, że statut SE może znacznie obniżyć koszty prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej. Jednak nie ulega wątpliwości, że statut SE odniósł sukces tylko w niektórych państwach. Chciałbym dowiedzieć się, jakie są tego przyczyny i czy należy ulepszyć obowiązujące zasady. Pragnę zachęcić wszystkie zainteresowane podmioty do zgłaszania uwag.”

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie statutu SE pięć lat po jego wejściu w życie Komisja musi złożyć sprawozdanie z jego stosowania i ewentualnie zaproponować zmiany. Aby sprawozdanie opierało się na rzetelnej podstawie, Komisja zleciła w grudniu 2008 r. analizę zewnętrzną. Zainteresowane podmioty zaprasza się teraz do zgłaszania uwag dotyczących tej analizy. Komisja uwzględni te uwagi w swoim sprawozdaniu na temat statutu SE, a jego uzupełnieniem będzie konferencja wysokiego szczebla, która odbędzie się dnia 26 maja 2010 r. Termin nadsyłania uwag w ramach konsultacji upływa dnia 23 maja 2010 r.

Celem konsultacji jest sprawdzenie wyników analizy zewnętrznej oraz zapewnienie Komisji danych istotnych dla oceny statutu SE. Zasadnicze pytania dotyczą: pozytywnych i negatywnych czynników powodujących przyjęcie statutu SE; głównych tendencji w zakresie rozmieszczenia spółek SE w państwach członkowskich UE/EOG; problemów praktycznych, które spółki napotykają podczas przyjmowania statutu SE lub korzystania z niego oraz ewentualnych ulepszeń obowiązujących ram prawnych.