Informacja pochodzi z obwieszczenia Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia (M. P. poz. 421).

Katarzyna Irytowska

Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP