Podkreślają, że ten pierwszy może pozbawić trzynastki, a drugi już nie. Rację przyznają im prawnicy.

Magdalena Zwolińska, adwokat z Kancelarii Raczkowski i Wspólnicy, przyznaje, że pracownica, która urodziła dwójkę dzieci i przebywała na macierzyńskim 31 tygodni w danym roku, może nie nabyć prawa do 13. pensji, ale ta, która wróci do pracy po wychowawczym, np. we wrześniu – już tak. Wyjaśnia, że ustawa nabycie prawa do trzynastki uzależnia od przepracowania co najmniej sześciu miesięcy. W świetle najnowszych wyroków Sądu Najwyższego, m.in. z 18 października 2011 r. (sygn. I PK 263/10), oznacza to okres efektywnie przepracowany, a zatem nie wystarczy samo pozostawanie w stosunku pracy. Więcej>>>