Proces nabycia rozpoczął się w lutym b.r. od zawarcia z Dong umowy przedwstępnej, na mocy której duńska spółka zobowiązała się sprzedać udziały i akcje w grupie swoich polskich spółek zależnych na rzecz PGE i Energia Hydro. W wyniku transakcji PGE przejęła działające farmy wiatrowe o zainstalowanej mocy 60,5 MW, z zabezpieczonym kontraktowo odbiorem energii i certyfikatów, a także pakiet projektów o planowanej mocy około 555 MW (w tym projektów o mocy 130 MW będących w zaawansowanym stadium rozwoju).

Ze strony K&L Gates w zamknięciu transakcji uczestniczyli mec. Jakub Pitera, radca prawny oraz mec. Lech Najbauer, radca prawny, obaj z warszawskiego biura K&L Gates.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad określonymi spółkami Dong przez PGE oraz oddzielnie przez Energię Hydro, co było warunkiem zawieszającym określonym w umowie przedwstępnej z lutego. Wartość transakcji wyniosła około 1 mld zł.