Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabyła udziały w Aquis Exchange, spółce z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która zamierza, po otrzymaniu zgody brytyjskiego regulatora, organizować pan-europejski rynek obrotu akcjami w formie wielostronnej platformy obrotu.

Transakcję prowadził Filip Urbaniak, of counsel w warszawskim biurze K&L Gates, wspierany przez Marcina Kozickiego, associate. Z uwagi na fakt, że dokumentacja transakcyjna rządzona jest prawem angielskim w transakcję byli zaangażowani prawnicy z londyńskiego biura K&L Gates, partnerzy Jeremy Davis i Philip J. Morgan oraz senior associates Oliver E. Pilkington i Tom R. Wallace.
Przedmiotem umowy jest objęcie 384.025 akcji nowej emisji, przy czym nabycie 230.416 akcji nastąpi pod warunkiem otrzymania przez Aquis Exchange zgody brytyjskiego Urzędu Nadzoru Usług Finansowych (ang. "Financial Conduct Authority", "FCA") na prowadzenie działalności w formie wielostronnej platformy obrotu (ang. "Multilateral Trading Facility", "MTF") oraz pod warunkiem otrzymania przez GPW zgody FCA na zwiększenie zaangażowania w akcjonariacie Aquis Exchange. Cena nabycia wyżej wymienionych akcji Aquis Exchange przez GPW wyniesie 5 mln GBP. GPW zamierza docelowo kontrolować akcje reprezentujące 30,00% praw głosu na walnym zgromadzeniu oraz dające m. in. prawo do 30% dywidendy w przypadku jej wypłaty przez Aquis Exchange. Nabyte akcje dadzą GPW uprawnienie do powołania dwóch dyrektorów w skład Board of Directors Aquis Exchange.