Komisja Europejska zwróciła się do Polski oraz 5 innych krajów UE o wdrożenie unijnej dyrektywy 2012/28 w sprawie utworów osieroconych.

Polska, Belgia, Cypr, Luksemburg, Rumunia i Słowenia nadal nie powiadomiły Komisji o środkach transpozycji do prawa krajowego unijnej dyrektywy zawierającej przepisy dotyczące utworów, które są chronione prawami autorskimi, ale w których przypadku autorzy i inni posiadacze praw nie są znani lub nie można ich odszukać bądź skontaktować się z nimi w celu uzyskania ich zgody na korzystanie z utworów (tzw. utworów osieroconych), chociaż termin jej wdrożenia minął 29 października 2014 r. W związku z tym Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do tych państw uzasadnionych opinii.

Polska i pozostałe kraje mają obecnie dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach wprowadzonych w celu dostosowania przepisów prawa krajowego do prawa UE. Jeżeli państwa te nie podejmą odpowiednich działań w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawy przeciwko nim do Trybunału Sprawiedliwości i zaproponować nałożenie sankcji finansowych.

Opracowanie: Rafał Bujalski, RPE WK

Źródło: europa.eu/rapid, stan z dnia 29 maja 2015 r.