Łączny areał sprzedawanej nieruchomości wyniósł ok. 800 ha, zaś wartość transakcji ok. 6 mln EURO. Nabywcą nieruchomości był znany holenderski fundusz inwestycyjny.

Transakcję z ramienia Kancelarii RKKW prowadzili mec. Dariusz Kulgawczuk oraz mec. Damian Dworek.
Dr Radosław L. Kwaśnicki - partner zarządzający kancelarii RKKW - komentując udany closing wskazał dodatkowo, iż: "transakcja była niestandardowa, gdyż - poza aspektami stricte nieruchomościowymi - obejmowała jednocześnie ugodowe zakończenie - zawisłego przed kilkoma sądami - wieloletniego sporu dot. m.in. statusu prawnego zbywanej nieruchomości".