Prawnicy K&L Gates doradzali spółce MLP Group S.A. oraz bankowi Pekao S.A. i spółce Pekao Investment S.A. pełniącym funkcję organizatorów emisji.

W przygotowanie dokumentacji dotyczącej programu emisji obligacji byli zaangażowani Filip Urbaniak, radca prawny, partner i Krzysztof Kropidłowski, adwokat, associate.

Obligacje będą mogły zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku GPW Catalyst. Obligacje nie będą oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej.

Spółka MLP Group od 2013 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, aktualnie posiada 11 operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Polsce.

Filip Urbaniak

Krzysztof Kropidłowski

Wartość ustanowionego programu emisji obligacji jest jedną z większych na polskim rynku w ostatnim okresie, wybór Kancelarii K&L Gates jako doradcy transakcyjnego potwierdza rosnącą pozycję K&L Gates w doradztwie prawnym przy emisjach dłużnych papierów wartościowych.

Konstrukcja, zasady emisji i wycena hybrydowych papierów wartościowych na eurorynku
Kamil Liberadzki , Marcin Liberadzki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł