Pbb Deutsche Pfandbriefbank oraz UniCredit Bank Austria AG wspólnie udzieliły kredytu uprzywilejowanego w wysokości 148 milionów euro na potrzeby refinansowania portfela nieruchomości biurowych, magazynowych oraz handlowych na terenie Europy Środkowej i Wschodniej będącego własnością Aviva Investors Central European Property Fund (AICEPF). Powyższa transakcja finansowania sfinalizowana została w dniu 6 czerwca 2012 r., gdzie pbb występował w roli banku-pośrednika, a sam kredyt udzielony został w równych częściach przez pbb oraz UniCredit Bank Austria.

W skład portfela wchodzi 12 nieruchomości będących głównie nieruchomościami biurowymi na terenie Polski oraz Republiki Czeskiej, a dokładnie 6 budynków biurowych znajdujących się w Warszawie, Katowicach oraz Pradze, a także 4 nieruchomości magazynowe oraz 2 nieruchomości handlowe o całkowitej powierzchni najmu wynoszącej ok. 196 000 m˛. Jako portfel nieruchomoúci mieszanego przeznaczenia uznawany za jeden z czoůowych na terenie Europy Úrodkowej i Wschodniej, jest on korzystnie wynajćty w gůównej mierze najemcom mićdzynarodowym.

Doradcą pbb Deutsche Pfandbriefbank oraz UniCredit Bank Austria w tej transakcji była dr Katarzyna Domańska-Mołdawa, partner -adwokat w kancelarii BSJP Sp. k. 

Katarzyna Domańska-Mołdawa
BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sp.k. specjalizuje się między innymi w finansowaniu transakcji na rynku nieruchomości, a pbb Deutsche Pfandbriefbank należy do jej stałych klientów.