Ustawa reguluje zasady funkcjonowania sądu Najwyższego, organy Sądu Najwyższego, zasady nawiązania, zmiany i ustania stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego, obowiązki i prawa sędziego Sądu Najwyższego, zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego, postępowania przed Sądem Najwyższym oraz zasady funkcjonowania Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.