Z pakietu patentowego do uzgodnienia pozostaje jedynie siedziba oddziału centralnego Jednolitego Sądu Patentowego. W opinii wicepremiera Waldemara Pawlaka już 22 grudnia 2011 r.  możliwe jest przyjęcie w Warszawie „Konwencji Warszawskiej”, czyli parafowanie  rzez przedstawicieli państw UE wynegocjowanego tekstu umowy tworzącej Jednolity Sąd Patentowy. Pakiet umożliwiający wspólny system patentowy składa się z dwóch rozporządzeń:  jednolitego systemu ochrony patentowej i reżimu językowego, oraz umowy międzynarodowej tworzącej Jednolity Sąd Patentowy.
Wicepremier Pawlak poinformował, że Rada UE i Parlament Europejski, po 30 latach dyskusji, porozumiały się w sprawie utworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej. – Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli korzystać ze wspólnego dla całej Unii systemu ochrony wynalazków oraz rozstrzygać spory przed Jednolitym Sądem Patentowym (JSP) – powiedział
Wicepremier Pawlak poinformował, że Rada UE i Parlament Europejski, po 30 latach dyskusji, porozumiały się w sprawie utworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej. – Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli korzystać ze wspólnego dla całej Unii systemu ochrony wynalazków oraz rozstrzygać spory przed Jednolitym Sądem Patentowym (JSP) – powiedział.
W opinii wicepremiera Pawlaka już 22 grudnia 2011 r. w Warszawie możliwe jest przyjęcie „Konwencji Warszawskiej”, czyli parafowanie przez przedstawicieli państw UE wynegocjowanego tekstu umowy tworzącej Jednolity Sąd Patentowy. Wiceszef polskiego rządu zaznaczył, że polska prezydencja bardzo intensywnie pracowała nad dossier patentowym, jednym z priorytetów w obszarze rynku wewnętrznego. – Udało się sfinalizować te wysiłki na dzisiejszym posiedzeniu Rady COMPET.
Uzgodniliśmy m.in. lokalizację dla sądu apelacyjnego w Luksemburgu oraz Centrum Mediacji i Arbitrażu w Lizbonie i Lublanie oraz podstawowe zasady ich finansowania – podkreślił wicepremier Pawlak.
Brak unijnego systemu w zakresie ochrony patentowej stanowił do tej pory barierę dla prawidłowego i skutecznego funkcjonowania europejskich firm zarówno na rynku wewnętrznym UE, jak i na rynkach światowych.
Pakiet umożliwiający wspólny system patentowy składa się z dwóch rozporządzeń – co do jednolitego systemu ochrony patentowej i sy reżimu językowego) oraz umowy międzynarodowej tworzącej Jednolity Sąd Patentowy.
Prace nad utworzeniem systemu jednolitej ochrony patentowej trwają w UE od ponad 30 lat. Podpisanie umowy międzynarodowej tworzącej Jednolity Sąd Patentowy planowane jest w pierwszej połowie 2012 r.
Włodzimierz Kazimierczak