Prawie 200 osób, radców prawnych, adwokatów sędziów spotkało się w dniach od 29 maja do 1 czerwca w Bydgoszczy podczas 15 ogólnopolskich Dni Prawniczych. Honorowy Patronat nad jubileuszowym świętem jurystów objął Prezes Trybunału Konstytucyjnego – Jerzy Stępień.

W czterech panelach merytorycznych wzięło udział 27 panelistów, w tym, m.in.: Prof. dr hab. Lech Gardocki, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prof. dr hab. Stanisław Waltoś z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prof. dr hab. Marian Filar z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz mec. Joanna Agacka – Indecka, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i mec. Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, parlamentarzyści, naukowcy i praktycy dyskutowali na temat treści zasady praworządności, zakresu tej zasady oraz katalogu jej gwarancji.. Wybór tematyki Dni Prawniczych nie był przypadkowy. Organizatorzy, przedstawiciele Zrzeszenia Prawników Polskich, oddział w Bydgoszczy, uznali, że doświadczenia przeszłości oraz obserwacja teraźniejszości prowadzą do wniosku, iż problematyka zasady praworządności wymaga ciągłego monitorowania i analizowania. - Idea rządów prawa opiera się na przekonaniu, że władza nie może działać arbitralnie, w sposób ignorujący porządek prawny, lecz musi ściśle respektować wiążące ją regulacje krajowe i międzynarodowe – napisano w liście skierowanym do gości konferencji.

Organizatorzy zadbali także o odpowiednią oprawę artystyczną dni prawniczych. Specjalnie dla gości w bydgoskiej „Operze Novej” zagrała orkiestra „ELJAZZ BIG BAND”. Zrzeszenie Prawników Polskich zaprosiło uczestników konferencji na rozrywkowy wieczór kujawski i uroczysty bal w hotelu na bydgoskiej starówce. Sponsorem generalnym 15 dni prawniczych było wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Patronat medialny objęły: Telewizja Polska, Polskie Radio Pomorza i Kujaw oraz Gazeta Pomorska.

Historia Międzynarodowych Dni Prawniczych sięga jeszcze okresu przedwojennego. Każdorazowo stanowią one szczególne wydarzenie w życiu nie tylko społeczności prawniczej w kraju, ale także wszystkich tych, którym leży na sercu problematyka i potrzeba stałego podnoszenia demokratycznych standardów w sferze życia społecznego i publicznego, w tym także w zakresie szeroko rozumianej sprawności organów wymiaru sprawiedliwości oraz poziomu orzeczniczego tzw. „trzeciej władzy”.