Izby Celne we Wrocławiu i Legnicy będą kontrolować podatek od kopalin

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do prowadzenia kontroli w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu oraz Dyrektor Izby Celnej w Legnicy będą kontrolować przestrzeganie przepisów w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi lub produkcji koncentratu - zakłada przedstawiony przez MF projekt rozporządzenia. Koncentracja zadań w zakresie kontroli ma na celu ujednolicenie zasad prowadzenia postępowań, co zdaniem projektodawców korzystnie wpłynie na jakość obsługi podatników podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Projekt zakłada, że przepisy wejdą w życie dnia 18 kwietnia tj. w tym samym terminie co ustawa z dnia 2 marca 2012 roku o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362).

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 11 kwietnia 2012 r.

Data publikacji: 11 kwietnia 2012 r.