Instytut Nauk Prawnych Państwowej Akademii Nauk obchodzi w tym roku 50-lecie swojej działalności. Z w zeszłym tygodniu przez trzy dni trwały uroczystości z okazji tej okrągłej rocznicy. 

Punktem  kulminacyjnym obchodów było posiedzenie Rady Naukowej INP, połączone z dwudniową konferencją naukową, która była poświęcona tworzeniu (I część) i stosowaniu (II część) prawa.  Podczas konferencji wybitni polscy prawnicy ( m.in.: prof. Sławomira Wronkowska, prof. Leszek Leszczyński, prof. Andrzej Wróbel) dyskutowali na temat rozwiązań systemowych, które powinny pomóc w lepszym tworzeniu i stosowaniu prawa w naszym kraju.
- Źle się dzieje, że tworzone jest złe prawo z założeniem, że można je potem zmienić - mówiła prof. Ewa Łętowska, która prowadziła dyskusję.

Instytut Nauk Prawnych jest jedną z najpoważniejszych pod względem znaczenia i potencjału kadrowego placówek naukowo-badawczych Polskiej Akademii Nauk w jej dziale nauk społecznych. W okresie swojej 50-letniej działalności był kierowany przez czołowych przedstawicieli nauki prawa, profesorów Jana Wasilkowskiego, Stanisława Śliwińskiego, Cezarego Berezowskiego, Manfreda Lachsa, Adama Łopatkę, Janusza Łętowskiego, Andrzeja Wasilkowskiego, Andrzeja Szajkowskiego, Marię Kruk – Jarosz. Od 2004 r. Instytut działa pod kierownictwem prof. Władysława Czaplińskiego.

Poważną rolę w wyznaczaniu kierunków działalności Instytutu odgrywa Rada Naukowa. Funkcje jej przewodniczących w ciągu 50-letniego istnienia Instytutu pełnili wybitni prawnicy, profesorowie Jan Wasilkowski, Jan Gwiazdomorski, Manfred Lachs, Maurycy Jaroszyński, Witold Czachórski, Jerzy Bafia, Jerzy Jodłowski, Leszek Kubicki, Andrzej Szajkowski, a od 2004 r. Ewa Łętowska.

(źródło: INP/KW)

www.inp.pan.pl