Tak przewiduje program działania PIP na 2012 r. W ramach zadań koordynowanych centralnie przeprowadzony zostanie ostatni etap programu koncentrującego się na poprawie bezpieczeństwa w branżach i zakładach o największej skali zagrożeń zawodowych. Działania kontrolno-prewencyjne PIP obejmą przede wszystkim budownictwo. Chodzi o kontrolę robót na wysokości i prac ziemnych, które są związane z największymi zagrożeniami wypadkowymi. Pod okiem PIP znajdą się też firmy transportowe. Kontrole obejmą czas jazdy i postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku kierowców, a także przestrzeganie norm czasu pracy.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.pip.gov.pl