Spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o.o., której wspólnikami są: Województwo Mazowieckie, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, Agencja Mienia Wojskowego oraz Miasto Nowy Dwór Mazowiecki wyemituje obligacje zabezpieczone, które zostaną nabyte przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Umowa pomiędzy spółką Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o.o. i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. opiewająca na kwotę 150.000.000 PLN została podpisana 28 października 2011 roku. Doradcami banku w tej transakcji byli Rafał Grochowski, partner oraz Elżbieta Rablin-Schubert, adwokat z kancelarii Hogan Lovells.
Zespół Departamentu Bankowości i Finansowania Inwestycji Infrastrukturalnych opracował zarówno strukturę finansowania jak i dokumentację dotyczącą całej transakcji. Celem tej transakcji jest współfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na uruchomieniu lotniska użytku publicznego na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) poprzez modernizację istniejącej i budowę nowej infrastruktury, w tym również zakup maszyn i urządzeń oraz wyposażenia, potrzebnych do funkcjonowania lotniska i obsługi pasażerów.
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin będzie pełnił rolę regionalnego lotniska użytku publicznego, komplementarnego wobec Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie. Lotnisko będzie obsługiwać przewozy krajowe oraz przewozy międzynarodowe na liniach krótkiego i średniego zasięgu.