Macie we mnie orędownika nowoczesnych rozwiązań w więziennictwie - powiedział. Uważa on, że Służba Więzienna prawidłowo wypełnia swe zadania. Gowin przyznał, że zapoznaje się z dorobkiem Służby Więziennej od niedawna i jest pełen uznania dla jej osiągnięć, a także wysokiego poziomu wykształcenia jej funkcjonariuszy.
Z perspektywy ostatnich ponad 20 lat wyłania się obraz Służby Więziennej jako nowoczesnej instytucji, działającej w duchu poszanowania praw człowieka, która stale doskonaląc swoją pracę, kontynuuje misję wobec państwa i społeczeństwa – mówił Gowin. 
Nowoczesny system penitencjarny wymaga ciągłych zmian i dostosowywania się do nowych warunków. Temu służy kontynuacja reformy więziennictwa, a także aktywność środowiska na rzecz społeczeństwa. Podejmowane przez Służbę Więzienną działania przynoszą wymierne efekty. W kategoriach sukcesu należy rozpatrywać m.in. fakt, że ubiegły rok był kolejnym, w którym więziennictwo skutecznie stawiło czoła problemowi przeludnienia osadzonych w polskich jednostkach penitencjarnych. 
Istotnym krokiem naprzód jest wprowadzanie możliwości odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego - poza jednostką penitencjarną. System w miarę jego rozpowszechnia będzie odgrywał coraz większą rolę w procesie ograniczania liczby osób pozbawionych wolności, stanowiąc jednocześnie wyraz nowoczesności i ograniczania kosztów utrzymania osadzonych jakie ponosi budżet państwa - dodał.
Data obchodów Święta Służby Więziennej nawiązuje do dnia podpisania pierwszego, po odzyskaniu niepodległości, aktu prawnego regulującego organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa. 8 lutego 1919 r. Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych.