W lipcu b.r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych trafiło 13 mln akcji spółki serii A, z czego do inwestorów indywidualnych – 1,3 mln akcji, a do instytucji – 11,7 mln. Wartość oferty sprzedaży wyniosła 53,3 mln zł. Debiut zakończył się sukcesem – akcje pierwszego dnia notowań zyskały 5,37%.