W sprawie rozpatrywanej przez Trybunał, Komisja Europejska zarzuciła włoskiej ustawie, że wyłącza ona odpowiedzialność państwa za szkody, gdy naruszenie prawa Unii wynika z wykładni prawa lub z oceny dowodów i okoliczności faktycznych dokonanych przez sąd włoski. Więcej>>>