Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne płacone na terenie UE przez polskich przedsiębiorców mogą być odliczone przez podatników rozliczających się w Polsce.

Wydając wyrok, sędziowie w Luksemburgu kierowali się zasadą nadrzędności prawa UE nad prawem krajowym.  Dwa lata wcześniej Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczne z konstytucją przepisy podatkowe, które uniemożliwiały polskim podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą w innych krajach Unii odliczenie od podstawy opodatkowania składek na ubezpieczenie społeczne oraz - od podatku - składek zdrowotnych zapłaconych za granicą, ale tam nieodliczonych. Sprawę, w imieniu polskiego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w Holandii, prowadził doradca podatkowy Przemysław Jakub Hinc, doradca podatkowy z Poznania. Przedsiębiorcy prawa do odliczenia składek odmówił urząd skarbowy w Nowym Tomyślu, a decyzję tę podtrzymała izba skarbowa w Poznaniu. Podatnik zaskarżył odmowę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. WSA zwrócił się o wyjaśnienie spornych przepisów do Luksemburga.

(Źródło: KW/PAP)