W rankingu firm doradczych przygotowanym przez Mananger Magazin firma Ernst & Young zajęła pierwsze miejsce w kategorii doradztwo uniwersalne, przed KPMG, Deloitte i PWC. Manager Magazin poprosił o ocenę firm doradczych 150 największych spółek w Polsce.

Poziom satysfakcji klientów mierzony był w zakresie takich kryteriów jak umiejętności, wiedza fachowa, znajomość rynku, praca w zespole, komunikacja, stosunek ceny do jakości i renoma firmy. Szczególnie wysokie noty Ernst & Young otrzymał od swoich klientów za umiejętność pracy zespołowej, zdolności komunikacyjne doradców i renomę.

"Konsulting jest ciągle traktowany jako koło ratunkowe w krytycznej sytuacji. Firmy nie biorą pod uwagę, że przy pomocy doradcy mogą zwiększyć swoją wartość" - zauważyła w rozmowie z Manager Magazine Iwona Kozera, kierująca w Ernst & Young Grupą Rynków Finansowych w Dziale Doradztwa Biznesowego. Iwona Kozera dodała, że bardzo dobre rezultaty może przynieść profilaktyczne korzystanie z usług konsultantów w celu zwiększenia wartości firmy.

(Źródło: EY/KW)