Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. Nr 215, poz. 1663) nadaje odpisom i zaświadczeniom opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym wydawanym przez centralną informację o zastawach rejestrowych w formie elektronicznej moc dokumentów urzędowych. Dotychczas taką moc miały tylko papierowe odpisy i zaświadczenia.  Elektroniczne  pozbawione były tej mocy, więc ich atrakcyjność była znikoma, ponieważ miały one tylko informacyjny charakter, a przed sądem rangę dokumentu prywatnego. Tymczasem prawo unijne (dyrektywa 1999/93/WE) mówi o tym, by nie odmawiano podpisowi elektronicznemu skuteczności prawnej jedynie dlatego, że jest w formie elektronicznej. Nadanie odpisom i zaświadczeniom opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym mocy dokumentów urzędowych zwiększy więc ich użyteczność..