Jak informuje jej organizator, czyli Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, konferencja ma na celu przedstawienie skali zjawiska, sposobów walki z nim, jak również standardów oraz instrumentów ochrony w świetle prawa międzynarodowego.
Konferencja jest organizowana we współpracy z Zakładem Praw Człowieka WPiA UW, Stowarzyszeniem Otwarta Rzeczpospolita, oraz Zakładem Praw Człowieka WP UMCS  w Lublinie.  
W konferencji udział wezmą: prof. Ewa Łętowska - pierwszy polski Rzecznik Praw Obywatelskich, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, sygnatariuszka apelu "Tygodnika Powszechnego" z dnia 24 lipca 2012 r. „Stop nienawiści w sieci”, Andrzej Seremet – Prokurator Generalny, były sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias - Otwarta Rzeczpospolita, Centrum Praw Człowieka INP PAN w Poznaniu, Anna Maria Śliwińska – SociAll Agora SA, była szefowa Forum Gazeta.pl, dr Marek Troszyński – Prezes Fundacji Wiedza Lokalna, Collegium Civitas, autor „Raportu mniejszości – mowa nienawiści w Internecie”, Grzegorz Wanio – Radca prawny, Kancelaria Olesiński & Wspólnicy oraz dr Adam Bodnar – Wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Zakład Praw Człowieka WPiA UW.
Moderatorem bedzie Dominika Bychawska-Siniarska – dyrektorka „Obserwatorium wolności mediów w Polsce”, Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
Po wystąpieniach panelistów zaplanowana jest dyskusja z udziałem publiczności.
Konferencja rozpocznie się 29 października 2012 r. o godz. 18:30
w auli A2 Wydziału Prawa i Administracji UW, ul. Lipowa 4.

Kontakti szczegółowe informacje: Dorota Głowacka, d.glowacka@hfhr.org.pl, tel. 504 080 119