Już po raz dziewiąty rusza konkurs na Najlepszego Studenta Prawa Primus in Primis. Do walki o prestiżowy tytuł i cenne nagrody staną przyszli prawnicy z całej Polski. Przedsięwzięcie organizują Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, Kancelaria Prawnicza Domański Zakrzewski Palinka oraz firma Deloitte. Patronat honorowy nad konkursem sprawują prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Jerzy Stępień, oraz minister sprawiedliwości dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski. Konkurs składa się z dwóch etapów - testu z zakresu prawa oraz ogólnopolskiego finału. Pierwszy z nich odbędzie się w całej Polsce - 27 marca. Najlepsi studenci zostaną zaproszeni do ogólnopolskiego finału, który odbędzie się 9-10 maja w Warszawie.

Równolegle  w Łodzi rozpoczęło działalność nowe biuro kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Jest to już czwarta lokalizacja naszej kancelarii, która swoją główną siedzibę ma w Warszawie. Ponad 140 prawników działa w całym kraju również za pośrednictwem biur w Poznaniu, Wrocławiu i Toruniu. Nowym biurem kieruje mec. Małgorzata Wężyk-Topolska.

(Źródło: DZP/KW)