1 lutego 2013 roku konsorcjum zawarło z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Elektrownia Opole umowę na budowę instalacji redukcji emisji tlenków azotu do atmosfery na blokach energetycznych nr 1, 2 i 4 w Elektrowni Opole.
Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie około 145,5 mln PLN.
Modernizacja będzie rozłożona na 3 lata (2013-2015) i pozwoli elektrowni na dostosowanie istniejących bloków do wymagań Dyrektywy IED.
Poza negocjowaniem warunków konsorcjum oraz zasad dalszej współpracy obu spółek na polskim rynku, kancelaria doradzała również w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę instalacji.
Z ramienia kancelarii klienta reprezentowali Przemysław Furmaga, Marcin Krakowiak, Katarzyna Kuźma oraz Bartosz Marcinkowski.
To kolejna duża inwestycja z sektora energetycznego obsługiwana przez Praktykę Infrastruktury i Energetyki DZP.