Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza do udziału w bezpłatnym 20-godzinnym interdyscyplinarnym szkoleniu warsztatowy.
Adresatami są sędziowie, prokuratorzy, biegli sądowi.
Szkolenie odbędzie się w dniach 27-28 września 2012 r.
Celem szkolenia jest m.in.pogłębienie wiedzy uczestników dotyczącej dziecka – ofiary przestępstwa, profesjonalizacja metod przesłuchania małoletnich świadków z uwzględnieniem zasad przesłuchania dziecka. A także
zasady budowania kontaktu i prowadzenia rozmowy z dzieckiem po doświadczeniu urazowym.

W programie szkolenia przewidziano m.in.fazy przesłuchania, kryteria oceny wiarygodności psychologicznej zeznań małoletniego świadka, sposoby radzenia sobie z trudnościami w trakcie przesłuchiwania dziecka, pozyskiwanie informacji od rodziny na temat dziecka i jego sytuacji oraz udzielenie informacji rodzinie dziecka ofiary przemocy