Autor stara się przede wszystkim zwrócić uwagę na obowiązki kierowników jednostek (tj: dyrektorów szkół i placówek) w zakresie przygotowywania i odpowiedzialności za realizację planów finansowych. Więcej>>>

Agata Peszko