W styczniu tego roku partnerami w spółce Domański, Zakrzewski, Palinka zostali radcowie prawni Bogusław Kapłon i Marek Świątkowski

Bogusław Kapłon jest specjalistą w zakresie prawa pracy, handlowego i cywilnego.
Posiada szczególnie duże doświadczenie w doradztwie związanym z zatrudnieniem i jego restrukturyzacją. Zarządza poznańskim oddziałem DZP. Przystąpił do kancelarii w 2002 r.
Doradza w procesach prywatyzacyjnych w zakresie relacji ze związkami zawodowymi i wielu przedsiębiorcom w zakresie układów zbiorowych pracy, systemów wynagradzania oraz innych systemów świadczeń pracowniczych (np. plany opcji na akcje)Jest pełnomocnikiem organizacji przedsiębiorców przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów Kodeksu pracy ograniczających swobodę rozwiązywania układów zbiorowych pracy. Współautor pakietów socjalnych i innych porozumień pomiędzy inwestorami a związkami zawodowymi.

Marek Świątkowski jest specjalistą w zakresie prawa gospodarczego (szczególnie M&A, joint venture, kontrakty handlowe). Doradza także przy zagranicznych inwestycjach w Polsce. Ponadto zajmuje się problematyką upadłości i likwidacji przedsiębiorstw. Obsługuje głównie inwestorów zagranicznych w zakresie obsługi bezpośrednich inwestycji, w tym w specjalnych strefach ekonomicznych (typu greenfield i przejęć istniejących przedsiębiorstw). Doradca i pełnomocnik w procesach arbitrażowych, również międzynarodowych;

(źródło DZP/KW)