Duży wzrost dochodów podatkowych jest mało realny

BCC uznaje za niebezpiecznie mało realistyczny zakładany w projekcie ustawy budżetowej duży wzrost dochodów z podatków bezpośrednich i składki rentowo-emerytalnej.

Business Centre Club podtrzymał swoją wcześniejszą opinię, że założone w budżecie wzrosty dochodów podatkowych są zawyżone. Dotyczy to w szczególności założonego wzrostu o 11,3 proc. podatku CIT. Nawet zakładając, że przewidywany wzrost podatku CIT wyniesie 7,6 proc. po wyeliminowaniu skutków zmian systemowych wynikających ze zniesienia obowiązku opłacania tzw. podwójnej zaliczki w grudniu 2012 i pojawienia się zwiększonych dochodów w styczniu 2013, to w świetle coraz trudniejszych warunków zewnętrznych dla polskiej gospodarki, powodujących presję w dół na marżę zysku, prognoza jest zawyżona. W Polsce dochody budżetowe zależą głównie od podatku VAT, akcyzy oraz od składki rentowo-emerytalnej. W okresie silnego spowolnienia gospodarczego relacje tych dochodów do PKB z reguły maleją. Projekt budżetu zakłada niewielki spadek relacji w odniesieniu do akcyzy i VAT. Ale jeśli wzrost PKB okaże się mniejszy niż założony, to przewidywany znaczny wzrost dochodów z racji tych dwóch podatków nie zostanie osiągnięty.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP

Źródło: www.bcc.org.pl, stan z dnia 2 października 2012 r.

Data publikacji: 2 października 2012 r.