Od 1 lipca 2011 r. kasy  fiskalne będą dopuszczane do obrotu przez Główny Urząd Miar (GUM). Obecnie zajmuje się tym resort finansów. Za przeprowadzone badania będą pobierane opłaty na zasadach zbliżonych do obecnie pobieranych przez prezesa GUM za badanie urządzeń pomiarowych. Takie przepisy zawiera projekt nowelizacji ustawy o VAT autorstwa Ministerstwa Finansów.
Niestety to nie koniec zmian związanych z kasami. Resort finansów chce, aby w sytuacji gdy podatnik wprowadzi do obrotu kasę, która wbrew deklaracji nie będzie spełniać funkcji, kryteriów i warunków technicznych, naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł nałożyć na podatnika karę w wysokości 5 tys. zł.

 Źródło: Gazeta Prawna