Dr Rafał Morek jest związany z kancelarią K&L Gates od 2010 roku. Praktykuje jako pełnomocnik, a także arbiter i mediator, w sporach cywilnych i gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie w doradzaniu i reprezentowaniu klientów m.in. z sektora budowlanego.
Przed rozpoczęciem współpracy z K&L Gates pracował w międzynarodowej kancelarii z siedzibą w Waszyngtonie. Jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autorem publikacji z zakresu arbitrażu i mediacji oraz prawa cywilnego i handlowego.
Dr Rafał Morek jest zaangażowany w działalność społeczną na rzecz popularyzacji polubownych metod rozwiązywania sporów. Od 2009 r. pełni funkcję Sekretarza Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Rafał Morek

"Przyjęcie dr. Rafała Morka do grona Of Counseli kancelarii K&L Gates LLP świadczy o konsekwentnym, dalszym rozwoju ważnej dla biura warszawskiego praktyki sporów i arbitrażu międzynarodowego. Nowa pozycja dr. Rafała Morka uznanego eksperta w dziedzinie arbitrażu i mediacji, jest takim silnym wzmocnieniem." – powiedział Maciej Jamka, Partner ds. Administracyjnych warszawskiego biura kancelarii K&L Gates.