Zdaniem RIO, nie jest to mozliwe choćby ze względu na fakt, że zgodnie z art. 251 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ma ona charakter roczny, a kwota niewykorzystana podlega zwrotowi do właściwego budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Więcej>>>