Kancelarie Weil Gotshal & Manges oraz Nowakowski & Wspólnicy i nowa firma Incentis, należąca do Igora Chalupca,  byłego prezesa zarządu PKN Orlen, doradzały przy największej transakcji ostatnich lat w Polsce.

8 lutego 2008 roku dotychczasowy właściciel CTL Logistics - Jarosława Pawluk - sprzedał 75 proc. udziałów polskiego przewoźnika kolejowego funduszowi Bridgepoint. W ten sposób brytyjski fundusz private equity objął większościowy pakiet akcji CTL Logistics. Wartość transakcji nie została ujawniona, ale mówi się o 1-1,5 mld złotych. Umowa sprzedaży 75 proc. udziałów w CTL Logistics została zawarta już w listopadzie zeszłego roku, jednak ze względu na swoją skalę, przed sfinalizowaniem wymagała dopełnienia szeregu formalności. Ostatnią z nich była zgoda jaką na zakup musiał wyrazić Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 22 stycznia Prezes UOKiK wydał Decyzję wyrażającą zgodę na objęcie większościowego pakietu akcji polskiego przewoźnika. Transakcja została sfinalizowana 8 lutego 2008 roku i od tej chwili brytyjski fundusz Bridgepoint oficjalnie stał się właścicielem większościowego pakietu akcji w CTL. Proces sprzedaży CTL trwał ponad rok i był prowadzony dwutorowo. Jednocześnie trwały negocjacje z zainteresowanymi inwestorami i spółka przygotowywana była do ewentualnego debiutu na Giełdzie.

- Zamknięcie nastąpiło w blisko dziewięć miesięcy po kick-off. Prowadziliśmy rozmowy w siedziabach kancelarii prawnych  z kilkoma, a na końcu z dwoma partnerami. Nie daliśmy nikomu wyłączności, bo to by osłabiło naszą pozycję negocjacyjną. Było to wymagające z punktu widzenia technicznego. Oznaczało konieczność prowadzenia negocjacji przez dwa równoległe teamy w dwóch różnych miejscach Europy. Z drugiej strony dawało korzyść, bo można było cały czas porównywać wyniki negocjacji. Sam finisz był bardzo intensywny. Ostatnia runda trwała 36 godzin bez przerwy, no ale zwykle tak jest w takich transakcjach - powiedział Igor Chalupec, prezes zarządu Incentis.

(Źródło:KW)