Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
Przez „zasoby mieszkaniowe”, należy natomiast rozumieć nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, a także ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.
Jeżeli więc spółdzielnia mieszkaniowa, na wniosek właściciela lokalu mieszkalnego, udostępnia dodatkowe pomieszczenie piwniczne (bez możliwości prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej) poprzez spisanie wewnętrznej umowy najmu dodatkowej piwnicy, to działania takie mieszczą się w pojęciu „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”, bowiem dodatkowe pomieszczenia piwniczne służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych właścicieli mieszkań.
Zatem dochód spółdzielni uzyskany z ich wynajmu, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, będzie wolny od podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 września 2011 r., sygn. IBPBI/2/423-539/11/CzP.

Artykuł pochodzi z serwisu #remove_this_link

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 15 września 2011 r.