Kancelaria zaprasza na warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji pt.: "Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów w 2015 r.", które odbędą się w piątek, 19 lutego 2016 r. o godz. 16:30 (rejestracja uczestników od godz. 16:00) w siedzibie Stowarzyszenia tj. aktualnie w kancelarii Dentons, Rondo ONZ 1, piętro XXX.

Tematyką warsztatów będzie orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów z roku 2015. Przedstawione wyroki z tego okresu dotyczą różnorodnych zagadnień, takich jak m.in.: problematyka obiektywnego uzasadnienia zachowania dominanta, naśladownictwo cenowe, kompetencje delegatur Prezesa UOKiK, rodzaj decyzji a dopuszczalność nałożenia obowiązku jej publikacji, cechy konsumenta przeciętnego, sądowa kontrola stosowania kar pieniężnych, kwalifikacja stosowania kodeksu dobrych praktyk jako nieuczciwej praktyki rynkowej, status prawny uprawnionego z umowy ubezpieczenia (poszkodowanego).

Wykład wygłoszą dr Małgorzata Sieradzka i dr hab. Konrad Kohutek.
Dr Małgorzata Sieradzka jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie i adwokatem prowadzący Kancelarię Adwokacką MSW. Specjalizuje się w prawie antymonopolowym, konsumenckim oraz prawie zamówień publicznych. Autorka monografii, komentarzy oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych.
Dr hab. Konrad Kohutek jest profesorem Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Specjalizuje się w prawie antymonopolowym. Autor ponad 160 publikacji (głównie w tej dziedziny), w tym drugiego wydania komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Warszawa - wrzesień 2014 r. (wspólnie z M. Sieradzką).

Warsztaty odbędą się w siedzibie kancelarii przy Rondzie ONZ 1 w Warszawie.
Wstęp na warsztaty jest wolny, ale obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zapisy kancelaria przyjmuje pod adresem mailowym spk@spk.com.pl lub telefonicznie 022-242 56 54.

 

Dowiedz się więcej z książki
Prawo konkurencji. 25 lat
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł