Dealerzy chcą pełnego odliczenia VAT od samochodów firmowych

Wprowadzenie pełnego odliczenia VAT od wszystkich pojazdów nabywanych przez firmy pociągnęłoby ogromne ujemne skutki budżetowe, których nie zrekompensowałoby jednoczesne przejrzyste opodatkowanie ich prywatnego użytku.

Taką odpowiedź przedstawiło Ministerstwo Finansów na protest Związku Dealerów Polskich przeciw ogłoszonym przez resort koncepcjom zmian prawa w zakresie możliwości odliczania przez przedsiębiorców podatku VAT przy nabyciu samochodów osobowych i innych pojazdów, paliw wykorzystywanych do ich napędu i pozostałych wydatków związanych z ich eksploatacją.

Proponowane zmiany zmierzają do wprowadzenia jednakowych zasad w zakresie ograniczonego prawa do odliczenia VAT w odniesieniu do samochodów osobowych i pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Zdaniem resortu finansów nie ma bowiem racjonalnego uzasadnienia do zróżnicowania zasad odliczania podatku pomiędzy samochodami osobowymi a pojazdami, które zarówno pod względem konstrukcyjnym jak i funkcjonalnym są niemal identyczne.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP

Źródło: www.zds.org.pl, stan z dnia 10 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 10 stycznia 2013 r.