Takie dane podała agencja Unii Europejskiej koordynująca działania prokuratur krajowych krajów UE w zakresie walki z transgraniczną przestępczością zorganizowaną. Przekłada się to na większe zapotrzebowanie na transgraniczne wsparcie sądowe ze strony państw członkowskich UE.

W swoim raporcie przedstawionym 15 lipca Komisji LIBE Parlamentu Europejskiego Eurojust podkreśla, że statystyki spraw rosną rokrocznie od 2002 r, kiedy to Eurojust zajmował się 202 sprawami.

Jak pisze portal EurActiv.pl. w 2014 r. prowadzenie spraw w priorytetowych obszarach przestępczości stanowiło 65 proc. działalności operacyjnej Eurojustu i obejmowało walkę z oszustwami, korupcją, przestępstwami wpływającymi na interesy finansowe UE, mobilnymi zorganizowanymi grupami przestępczymi, handlem narkotykami, cyberprzestępczością, nielegalną imigracją, terroryzmem i handlem ludźmi. Poza tym Eurojust aktywnie działał na rzecz walki z praniem brudnych pieniędzy, przestępstwami przeciwko środowisku naturalnemu, czy piractwem morskim. Eurojust prowadzi również punkt kontaktowy, którego celem jest ochrona dzieci będących ofiarami w sprawach karnych.

Za sprawę roku raport uznaje Operację BlackShades – niezwykle udany przykład walki z cyberprzestępczością, w którą zaangażowanych było 16 krajów: Holandia, Belgia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Finlandia, Austria, Estonia, Dania, Włochy, Chorwacja, USA, Kanada, Chile, Szwajcaria i Mołdawia. W efekcie tej operacji przeszukano 359 domów, przeprowadzono 97 aresztowań, zajęto domenę internetową BlackShades oraz przechwycono 1100 urządzeń do przechowywania danych, narkotyki, broń palną i gotówkę.

W tym roku wiele uwagi poświęca się europejskiemu nakazowi aresztowania. Eurojust przyczynia się na poziomie zarówno operacyjnym, jak i strategicznym do sprawnego stosowania tego instrumentu wzajemnego uznawania. Prawie 15 proc. wszystkich spraw rozpatrywanych przez Eurojust w roku 2014 dotyczyło poprawy sposobu wykonywania ENA, co stanowiło 266 spraw.

Dwa spośród narzędzi współpracy sądowej stosowanych przez Eurojust, tj. spotkania koordynacyjne oraz centra koordynacji, z powodzeniem zbliżają do siebie organy sądowe oraz organy ścigania. Bezpośredni kontakt oraz wymiana informacji sprzyjają rozwiązywaniu problemów prawnych i praktycznych. W 2014 roku Eurojust zorganizował 197 spotkań koordynacyjnych, a w jego siedzibie w Hadze powstało 10 centrów koordynacji.

Wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze (ang. JIT) są bardzo skutecznym narzędziem operacyjnym, ułatwiającym pomoc prawną w dochodzeniach transgranicznych. W 2014 r. Eurojust wsparł 122 zespoły JIT oraz utworzył 67 zespołów.

Źródło: www.euractiv.pl, stan z dnia 16 lipca 2015 r.