Jak podkreśla kancelaria, w tym roku, jest to pierwsza tak duża emisja na polskim rynku, dokonywana zgodnie z Rozporządzeniem CRR. KNF wydała już zgodę na dokonanie powyższej operacji.

- Istotnym wyzwaniem dla instytucji emitującej obligacje podporządkowane w oparciu o to rozporządzenie i inne akty wydane na jego podstawie jest konieczność spełnienia szeregu rygorystycznych wymogów i uzyskania stosownych zezwoleń KNF – podkreśla dr Adam Stopyra, counsel oraz szef praktyki regulacyjnej w kancelarii CMS, który kierował pracami zespołu doradzającego PKO BP.

Zakres prac CMS obejmował złożony proces przeprowadzenia emisji, w tym sporządzenie dokumentacji emisyjnej oraz przygotowanie odpowiednich wniosków do KNF i KDPW.
W skład zespołu weszli Łukasz Machalski, radca prawny oraz Magdalena Trzepizur, adwokat.

 

Europejskie modele instrumentów finansowych
Mariola Lemonnier
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł