„Naszym celem jest skuteczna dywersyfikacja źródeł uzyskiwania przychodów i wzmacnianie efektywności segmentu downstream Grupy ORLEN. Chcemy maksymalizować wykorzystanie potencjału produkcyjnego w Polsce i w Czechach oraz pogłębienie integracji petrochemii i rafinerii co zapewni nam elastyczność rynkową wobec zmieniających się popytów na paliwa i petrochemikalia. Stawiamy na produkty posiadające szerokie wykorzystanie w branży tworzyw sztucznych bowiem jej potencjał nabywczy wciąż rośnie, a perspektywy średnioterminowe wykazują trwały, pozytywny trend".  – podkreślał Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN ORLEN w komunikacie wydanym przez spółkę.

„Przy tego typu umowach inwestycyjnych kluczowe jest dokonanie właściwego podziału zadań, odpowiedzialności oraz ryzyka pomiędzy inwestora a wykonawcę, a także bardzo dokładne określenie zakresu prac wykonawcy, tak by uniknąć w przyszłości potencjalnych sporów na etapie wykonywania umowy." – dodaje Iga Lis, partner z departamentu energetyki i projektów kancelarii CMS.

Zakres prac kancelarii CMS obejmował przygotowanie umowy o projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie „pod klucz" instalacji metatezy, a także reprezentowanie PKN Orlen w negocjacjach z potencjalnymi wykonawcami inwestycji.

Nad projektem pracował zespół z Departamentu Energetyki i Projektów CMS w składzie: partnerzy Tomasz Minkiewicz, Karolina Siedlik, Iga Lis oraz Maciej Ziółkowski, starszy prawnik, z warszawskiego biura kancelarii.

 

Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych
Katarzyna Małysa-Sulińska
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł