Dziś wwszło w życie rozporządzenie w sprawie wykonywania przez funkcjonariuszy celnych czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych. Dopuszczają też tzw. obserwację pośrednią. Będzie polegać na obserwowaniu podatników na odległość dzięki środkom technicznym przekazującym obraz i dźwięk.
Sposób śledzenia ma uniemożliwić osobom nieupoważnionym ustalenie faktu obserwacji. Obserwację zarządzi dyrektor izby celnej. Musi podać przepis, o którego naruszenie podejrzewana jest dana osoba, cel i czas obserwacji.

Źródło: Rzeczpospolita