Podobne do lutowych są także opinie o funkcjonowaniu Senatu, którego działalność dobrze ocenia jedna piąta Polaków (20%), a źle – nieco ponad połowa (54%).Lepsze zdanie o funkcjonowaniu parlamentu relatywnie częściej niż inni mają najmłodsi badani oraz uczniowie i studenci. Negatywne opinie o pracy posłów w mniejszym lub większym stopniu przeważają we wszystkich wyodrębnionych elektoratach partyjnych - wynika z najnowszych badań CBOS-u.

Władze samorządowe są dobrze postrzegane przez niemal dwie trzecie Polaków (62%), o ponad połowę zaś mniejsza grupa (27%) ma na ich temat złe zdanie. W ostatnim
półroczu oceny działalności władz lokalnych nie zmieniły się znacząco, nieco zmalał jedynie odsetek ocen negatywnych. Ocena władz lokalnych zależy, choć niezbyt silnie, od wielkości miejsca zamieszkania ankietowanych. Lepszą opinię o samorządach częściej deklarują mieszkańcy wsi, rzadziej zaś mieszkańcy największych aglomeracji, którzy w większym stopniu niż pozostali nie mają wyrobionego zdania w tej sprawie.