PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Konsorcjum firm: P.R.I. "POL-AQUA" S.A. (lider), Dragados S.A; Vias y Construcciones S.A. oraz Electren S.A. podpisały umowę na rewitalizację linii kolejowej nr 1 Koluszki – Częstochowa (nazwa projektu: "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki–Częstochowa"). Celem rewitalizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa przejazdów kolejowych na linii Koluszki-Częstochowa, a także skrócenie czasu podróży tą trasą o około pół godziny. Wartość umowy wynosi: 594 459 000,00 PLN brutto. Doradcą konsorcjum P.R.I. "POL-AQUA" S.A. w trakcie przetargu był specjalizujący się w prawie zamówień publicznych Jarosław Sroka, radca prawny, wspólnik w kancelarii BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sp. k. Doradztwo obejmowało, w szczególności reprezentowanie konsorcjum P.R.I. „POL-AQUA" S.A. w sporze z Zamawiającym przed Krajową Izbą Odwoławczą.