Wymaga to zastosowania elastycznych i przyjaznych dla użytkownika narzędzi, które sprawią, że przejrzysta i konkurencyjna procedura udzielania zamówień, której podlegają europejskie organy publiczne i wykonawcy, zostanie jak najbardziej uproszczona. Otwarta debata z zainteresowanymi stronami skupi się na kwestii modernizacji zasad, narzędzi oraz metod stosowanych w dziedzinie zamówień publicznych służących ulepszeniu tego procesu.
Odpowiedzi na pytania zawarte w dokumencie można przesyłać na adres e-mail: MARKT-CONSULT-PP-REFORM@ec.europa.eu do dnia 18 kwietnia 2011 roku.
W ramach uzupełnienia do Zielonej Księgi, Komisja przeprowadza obecnie całościową ocenę ex-post w celu podsumowania efektywności i opłacalności obecnie obowiązujących zasad dotyczących udzielania zamówień publicznych w Europie. Wyniki oceny oraz konsultacji przeprowadzonych z wykorzystaniem Zielonej Księgi zostaną omówione na konferencji na wysokim szczeblu w sprawie reformy udzielania zamówień publicznych, zaplanowanej na 30 czerwca 2011 r. w Brukseli. Rezultaty tych działań zostaną następnie uwzględnione w stosownych wnioskach legislacyjnych.
Zielona Księga jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/consultations/index_en.htm

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.uzp.gov.pl, stan z dnia 31 stycznia 2011 r.