W skład zespołu, którym kierował partner w warszawskim biurze Baker & McKenzie Sławomir Chmielewski, wchodzili także między innymi Julia Mikler-Mieszkiełło i Katarzyna Dębińska-Pietrzyk.

Transakcja sprzedaży SPEC to największa prywatyzacja spółki komunalnej przeprowadzona do tej pory w Polsce. Dalkia Polska zapłaci za 85% akcji spółki kwotę blisko 1,5 mld złotych. SPEC to wiodący dostawca ciepła w Polsce, zarządzający największym systemem ciepłowniczym w Unii Europejskiej i jednym z największych na świecie, o długości 1700 km. Spółka ogrzewa ponad 19 tys. obiektów w aglomeracji warszawskiej.

Zamknięcie transakcji uzależnione jest od zgody organów ochrony konkurencji.