Adwokat Elżbieta Solska reprezentuje polskie i zagraniczne firmy w sprawach z zakresu prawa cywilnego, budowlanego i telekomunikacyjnego. Specjalizuje się w sprawach z zakresu white collar crimes, odpowiedzialności karnej i cywilnej z tytułu wypadków przy pracy.

Adwokat Stanisław Żemojtel ma doświadczenie w prawie telekomunikacyjnym i zagadnieniach związanych z inwestycjami budowlanymi i infrastrukturalnymi. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uczestniczy także w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych, procesach transgranicznych i upadłościowych oraz prowadzonych w trybie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

Radca prawny Radosław Cebeliński specjalizuje się w postępowaniach cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań przed Sądem Najwyższym. Posiada doświadczenie w zakresie prawa rzeczowego i prawa zobowiązań oraz prawa handlowego. W latach 2009 – 2013 pracował w Sądzie Najwyższym jako asystent sędziego w Izbie Cywilnej.

- Zespół postępowań sądowych i administracyjnych od dawna wyróżnia się zaangażowaniem, profesjonalizmem oraz umiejętnościami w zarządzaniu relacjami z klientami w szczególności w skomplikowanych sprawach. Dlatego też z przyjemnością awansowaliśmy dwie osoby na stanowiska na których będą mogły rozwijać swoje kompetencje, a także podejmować nowe wyzwania - mówi Krzysztof Wierzbowski, partner zarządzający w kancelarii Wierzbowski Eversheds.
- Liczba prowadzonych już spraw, a także stale pojawiające się nowe zlecenia z tego obszaru pokazują, że praktyka postępowań sądowych i administracyjnych jest liczącą się praktyką na rynku. Z tego powodu podjęliśmy również decyzję o rozbudowaniu zespołu, zatrudniając kolejną osobę, co z pewnością przełoży się na ugruntowanie naszej pozycji w tym obszarze – dodaje adwokat Iwo Gabrysiak, partner kierujący zespołem postępowań sądowych i administracyjnych.