Planowana kampania informacyjna obejmie swym zasięgiem 2 tys. aktywnych członków PKPP Lewiatan. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wśród zaplanowanych działań znalazły się m. in. organizacja konferencji tematycznych, cykl prezentacji dla firm członkowskich związków regionalnych i branżowych PKPP Lewiatan, szkolenia dla przedstawicieli prawnych przedsiębiorstw (tzw. in-house lawyers) oraz dla kandydatek na arbitrów. Projekt zakłada bowiem promocję aktywnego uczestnictwa kobiet w postępowaniach arbitrażowych – poprzez szkolenia i udzielenie wsparcia w uzyskaniu statusu arbitra. Pierwsze szkolenie odbędzie się 5 marca 2010 r. a poprowadzi je Miréze Philippe, przewodnicząca organizacji ArbitralWomen, zrzeszającej kobiety w arbitrażu oraz prawnik International Chamber of Commerce.

W ramach projektu, w dniach 13-14 maja 2010 odbędzie się także międzynarodowa konferencja zatytułowana „Dispute Resolution in M&A Transactions: Tactics, Challenges, Defences”, której partnerami są ArbitralWomen, International Chamber of Commerce (ICC), ICC Polska oraz American Bar Association. Będzie to pierwsza w Polsce tej rangi międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniom arbitrażu. Wśród zaproszonych panelistów i gości – wybitni specjaliści z tej dziedziny z Polski oraz ze świata. Konferencję honorowym patronatem objął Minister Spraw Zagranicznych Polski – Pan Radosław Sikorski. W radzie programowej zasiądą: prof. Louise Barrington (Kings College, UK), prof. Grzegorz Domański (DZP), Jason Fry, (Sekretarz Generalny ICC), prof. Gabrielle Kaufmann-Kohler, (Lévy Kaufmann-Kohler), Bart Legum, (Salans), dr Piotr Nowaczyk, (Salans, członek ICC International Court of Arbitration), prof. Jerzy Rajski (Uniwersytet Warszawski), dr Jolanta Samochowiec Matys (ASA, Polsko-Szwajcarska Izba Handlowa), Audley Sheppard (Clifford Chance London), prof. Stanisław Sołtysiński, (SK&S), prof. Andrzej Szumański (Uniwersytet Jagielloński) oraz dr Gerhard Wegen (Gleiss Lutz, University of Tübingen Law School).

W ramach projektu powstaje również nowa strona internetowa Sądu, która dostępna będzie niebawem pod stałym adresem: www.sadarbitrazowy.org.pl Znajdą się na niej wszelkie informacje o projekcie i jego działaniach, a także informator dot. kolejnych kroków w postępowaniu arbitrażowym oraz specjalistyczny kwartalik arbitrażowy.
Projekt potrwa do maja 2011 roku.