Fundusz pożyczył spółce Leopard, krakowskiemu deweloperowi, 71,5 mln zł. Leopard wyemitował kilka serii obligacji, które wykupił fundusz Manchester Securities Corporation. Zabezpieczeniem były hipoteki nowo budowanych mieszkań w Krakowie, m.in. przy ul. Wierzbowej. Tę nieruchomość obciążała kwota ponad 30 mln zł. Deweloper nie spłacił całego zobowiązania. Został postawiony w stan upadłości. Wcześniej klienci Leoparda, którzy zawarli z nim umowy przedwstępne zakupu mieszkań, odkryli, że hipoteki mieszkań, na które zaciągali kredyty, są obciążone na rzecz funduszu.
Sprawa trafiła do sądów. W lutym Sąd Najwyższy uwolnił hipoteki.

Źródło: Rzeczpospolita